لینک فایل مفاهیم و مدلهای رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی عادی و ارتباط میان آنها

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مفاهیم و مدلهای رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی عادی و ارتباط میان آنهارا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:رفتار شهروندی,رفتار شهروندی عادی,رفتار شهروندی سازمانی,مفاهیم و مدلهای رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی عادی و ارتباط میان آنها,ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی عادی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

چکیده:

شروع یادگیری سازمانی مرهون توسعه تجمعی در تئوری های مختلف مدیریت مانند آدام اسمیت، تیلور، منحنی یادگیری و غیره است (Templeton et al. 2002). مفهوم یادگیری سازمانی به سال 1900 میلادی هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، برمی گردد (Yeung et al. 1992: 21). اما ریچارد سیرت و جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سال 1963 دو واژه یادگیری و سازمان را به هم متصل نموده و یادگیری را به عنوان یک پدیده سازمانی در ادبیات معرفی کردند (Templeton et al. 2002). درطی 40 سال گذشته جریانهای متعدد تحقیقاتی برای شفاف سازی مفهوم یادگیری سازمانی به وجود آمده است. این تحقیقات عمدتا متمرکز برمفهومی کردن، مدیریت، توسعه و به کارگیری یادگیری سازمانی بوده است(Templeton et al. 2002). اما با این وجود هنوز یک توافق کلی درباره مفهوم، تعریف و تئوری های یادگیری سازمانی به وجود نیامده و دانش در این حوزه نیاز یه گسترش دارد (Yeung et al. 1999).

رسیدن به یک توافق مشترک و واحد درباره تعریف یادگیری سازمانی مشکل است، زیرا اولا یادگیری سازمانی یک مفهوم چند دیسیپلینی است و از دیسیپلین های مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد صنعتی، کسب و کار، مدیریت و نوآوری تاثیر پذیرفته است (Templeton et al. 2002). ثانیا به کارگیری یادگیری سازمانی در حوزه های مختلف مانند پردازش اطلاعات، نوآوری محصول، تحول سازمانی، فرهنگ، پیاده سازی استراتژی، کیفیت و مواردی ازاین قبیل باعث شده است تا هر یک از محققان، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف و تفسیر نمایند(Crossan et al. 1999; Yeung et al. 1999). ثالثا در حوزه یادگیری سازمانی درباره سطح تحلیل توافق وجود ندارد (Templeton et al. 2002) و هنوز یکی از موضوعهای مهم و بحث انگیز اختلاف نظر درباره نقش افراد دریادگیری سازمانی است (Lahteenmaki et al. 2001; Bent et hal. 1999).

کلمات کلیدی:

رفتار شهروندی

رفتار شهروندی عادی

رفتار شهروندی سازمانی

مقدمه:

یادگیری سازمانی درطی 401 سال حیات علمی خویش دستخوش جریانهای مختلف تحقیق بوده است و مکاتب مختلف مدیریت براساس دیدگاههای خود یادگیری سازمانی را از زاویه خاصی توسعه داده اند. با این وجود به نظر می رسد تحقیقات متعددی که برای مفهوم سازی یادگیری سازمانی انجام شده است در قالب سه جریان اصلی تحقیق قرار گیرند. این سه جریان عبارتتند از: 1)توسعه مفهوم یادگیری فردی 2) توسعه مفهوم یادگیری در سطح سازمان 3) شرایط و ویژگی هایی که باعث تسهیل یادگیری و یا مانع از یادگیری در سطح فرد و سازمان می شود.

نظریه پایه در جریان اول دیسیپلین روانشناختی است. در این جریان محققان براساس مبانی و مفاهیم روانشناختی فرایند یادگیری فردی را تبیین نموده اند(Lahteenmaki et al. 2001). از مهم ترین مدل های این گروه می توان به مدل یادگیری تجربی کلب ، مدل یادگیری حلقه اول و دوم آرجریس ومدل نردبان استنتاج سنگه اشاره کرد.

جریان دوم تحقیق به دنبال شناسایی فرایند یادگیری درسطح سازمان است. سوال های اصلی در این گروه شناسایی فرایند تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی و هم چنین فرایند نهادینه کردن یادگیری درسازمان می باشد(Lahteenmaki et al. 2001). از مهم ترین مدل های ارائه شده در جریان دوم مدل تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی کیم(Kim 1993) و تئوری هدبرگ است.

جریان سوم تحقیق مربوط به شرایط و ویژگی هایی است که باعث تسریع یا مانع یادگیری می شوند. کلیه تحقیقات که شرایط و موانع یادگیری در سازمان ها را بررسی می کنند حول مفهوم سازمان یادگیرنده قرار می گیرند. یکی از سوالات مهم در این جریان تحقیق شیوه تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده است. برای این منظور ابزارها و تئوری های یادگیری ارائه شده اند که معروفترین آنها پنج فرمان سنگه (Senge et al. 1990)، مدل هفت مرحله ای گاروین (Garvin 2000 cited by Paton and McCalman 2000: 213) و مدل خلق دانش نوناکا (Nonaka 1995) است.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

روش انجام پژوهش

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

یادگیری سازمانی

توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی

یادگیری فردی

یادگیری سازمانی

مهارت های یادگیری

تفكر سیستمی

مدلهای ذهنی

شایستگی شخصی

یادگیری خود هدایتی

گفتمان

سازمان یادگیرنده

قابلیت یادگیری

معماری سازمان یادگیرنده

ابزارها؛ تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده

موانع یادگیری

اطلاعات اریب

خطا در تفسیر

ناتوانی در اقدام

ناتوانی كوری

ناتوانی حل سرانگشتی مسائل

ناتوانی فقدان تنوع

ناتوانی همبستگی قوی

ناتوانی معلولیت

ناتوانی یادگیری خرافی

ناتوانی انتشار ناكارامد

سبكهای یادگیری

مولفه های یادگیری سازمانی

تشریح مولفه های یادگیری سازمانی مورد استفاده درتحقیق براساس مدل دیانی

جمع بندی یادگیری سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

مقدمه (تعاریف و تاریخچه

انواع رفتار شهروندی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

فداكاری

توجه و احترام

وظیفه‌شناسی

پایداری یا تحمل پذیری

مشاركت مدنی

عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی

چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟

سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی

ابعاد سرمایه اجتماعی

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی

بعد شناختی سرمایه اجتماعی

الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی

عواملی كه شهروندی كاركنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند:

رضایت شغلی

رهبری تحول آفرین

درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب

حمایت سازمانی

عدالت سازمانی

خصوصیات و خصلت‌های شخصی كاركنان

سیاست و اقدامات سازمانی كه رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند

استخدام و جذب

آموزش و توسعه

ارزیابی عملكرد و جبران پرداخت

سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌كنند

پیوند و روابط بین فردگرایی جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

رفتارهای ضد شهروندی و عوامل موثر بر آن

رفتارهای ضد شهروندی

عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط¬های فروش

عدالت سازمانی

رقابت¬های درون موسسه

استرس شغلی

تناسب سازمانی

حیطه كنترل

درون گرائی

خودكنترلی

جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (كنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی

شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات

هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی

شهروندی افزاینده (روز افزون

روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی

آیا شهروندان خوب عادی شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌كنند؟

بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

پیشینه تحقیق

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد:مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی,ادبیات و مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی,پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی,دانلود پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی,دانلود مبانی نظری متغیرهای کلان اقتصادی,فصل دوم پایان نامه متغیرهای کلان اقتصادی,ادبیات نظری متغیرهای کلان اقتصادی

پاورپوینت هوش معنوی - مجموعه مدیریت:پاورپوینت هوش معنوی,,

پرسشنامه ارزیابی آمادگی شهر الکترونیک:پرسشنامه شهر الکترونیک,پرسشنامه شهر الکترونیکی,پرسشنامه ارزیابی آمادگی شهر الکترونیکی,پرسشنامه پیاده سازی شهر الکترونیکی,دانلود پرسشنامه شهر الکترونیک,دانلود استاندارد پرسشنامه شهر الکترونیک

پایان نامه رشته مکانیک و صنایع با عنوان سیستم های رطوبت زدا:رطوبت زدایی,مواد جاذب رطوبت,سیستم های رطوبت زدا,دانلود پایان نامه رشته مکانیک و صنایع با عنوان سیستم های رطوبت زدا ,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,خرید پایان نامه رشته مکانیک و صنایع,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

پروپوزال نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی:تلفیق در برنامه درسی,برنامه‌های درسی تلفیقی,الگوهای تلفیق برنامه درسی,برنامه درسی تلفیق در ایران,سازمان دهی تلفیقی برنامه های درسی,الگویی برای تدوین برنامه های درسی تلفیقی,موانع موجود در سازماندهی تلفیقی برنامه های درسی,پروپوزال برنامه‌های درسی تلفیقی

بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری:توسعه شهری,مخاطرات ژئومورفولوژیکی,مخاطره شناسی توسعه شهری,خصوصیات رسوبی حوزه بجنورد,خصوصیات سنگ شناسی حوزه بجنورد,قابلیت های سنگها ورسوبات درمخاطره شناسی توسعه شهری,بررسی ویژگی سنگها و رسوبات از نگاه زمین ریخت شناسی و تاثیر آن در توسعه شهری

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن:پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن,مفهوم تعارض ,تعاریف تعارض,سیر تکاملی اندیشه تعارض,دیدگاه سنتی در مورد تعارض,دیدگاه روابط انسانی در مورد تعارض,دیدگاه تعامل در مورد تعارض,نگرش نوين نسبت به تعارض,انواع تعارض,تعارض بنیادین,تعارض احساسی، عاطفی,تعارض درون فردی,تعارض میان فردی,تعارض درون گروهی,تعارض میان گروهی,تعارض میان سازمانی,عوامل تعارض در گروهها,

مقاله ارزیابی بهره مندی از مدیریت دانش در تصمیم گیران مدیران:نقش مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران,مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,مقاله جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,رابطه مدیریت دانش و تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان اموزش پرورش

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA):كارایی ارزشی,تصمیم گیرنده(DM) ,تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA),خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پایان نامه ارشد آمار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی:مبانی نظری یادگیری سازمانی,دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی,پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی,ادبیات نظری یادگیری سازمانی,فصل دوم پایان نامه یادگیری سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانی,ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی